Projektový management

 • Kundenanfrage -> Prüfung technische Unterlagen Stücklisten, Muster, Schaltplan
 • Machbarkeitsanalysen – Optimierungsmanagement
 • Kalkulation -> Angebot
 • Co-Entwicklung – technischer Support
 • Musterbau mit EMPB
 • Änderungs-Indexmanagement
 • feste Ansprechpartner

Projektový management

 • Kundenanfrage -> Prüfung technische Unterlagen Stücklisten, Muster, Schaltplan
 • Machbarkeitsanalysen – Optimierungsmanagement
 • Kalkulation -> Angebot
 • Co-Entwicklung – technischer Support
 • Musterbau mit EMPB
 • Änderungs-Indexmanagement
 • feste Ansprechpartner

Materiálové hospodaření

 • Auftragsverwaltung
 • Global Sourcing
 • Terminverfolgung
 • Digitale Teileverwaltung

Logistika - Supply Chain

 • PPS: Serienproduktion – Fertigungsfeinplanung
 • Kapazitätsanalysen
 • VMI (Vendor Managed Inventory)
 • Einrichtung von Kundenportalen nach Wunsch (EDI…)
 • Sicherheitslager nach Kundenwunsch
 • Verschiedene Logistikkonzepte (Kanban, Konsilager)
 • Terminabstimmung mit dem Kunden
 • Effizienzsteigerung mittels durchgängigem Einsatz ERP System

Zajištění kvality / normování

Přednostním cílem podniku jsou intenzivní a trvalé vztahy se zákazníky. Nejdůležitějšími zákazníky jsou vedoucí firmy na trhu a inovátoři v širokém oboru elektro, především v automobilovém průmyslu, lékařské technice, výrobě strojů a přístrojů, domácích spotřebičů, měřicí, regulační a řídicí techniky a průmyslové elektroniky.

Především je vyžadována a oceňována naše schopnost flexibilně reagovat na výrobní cykly zákazníků.

Náš integrovaný systém pro zajištění kvality podle normy DIN EN ISO 9001:2008 je zárukou vysoké míry zajištění kvality ve všech našich pracovních procesech. Od roku 2014 je zaveden systém ekologického řízení podle normy DIN EN ISO 14001:2004.

Navíc je rozsah zkoušky odsouhlasen společně se zákazníkem a poté realizován a zdokumentován podle stanovené kvalitativní úrovně.

K dispozici jsou příslušné zkušební systémy / zkušební počítače, které lze přizpůsobit podle nejrůznějších kabelových systémů. V mikrosnímkové laboratoři je zkoumáno např. krimpování.

Zárukou trvale vysoké kvality produktů jsou konfekční CNC řízené automaty a také zkušení, kvalifikovaní zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi.

Normy

Používány jsou mimo jiné tyto normy:

 • DIN EN 60352-2, krimpované spoje
 • DIN 46237, kabelová lisovací oka
 • IEC 60352-7, spoje s pružinovou svorkou
 • DIN EN 60352-5, zamačkávané spoje
 • DIN EN 60352-3, nepájené elektrické spoje – nepájené přístupné vrubované svorky
 • DIN EN 60352-4, nepájené elektrické spoje – nepájené nepřístupné vrubované svorky
 • DIN EN 60352-6, nepájené elektrické spoje – průchozí spoje
 • Spec. GfW č. 005, nepájené spoje, výrobní předpis pro výrobu spolehlivých ručně letovaných elektrických spojů
 • IPC-A-610, přejímací kritéria pro elektronické montážní skupiny
 • IPC/WHMA-A-620B požadavky a přejímací kritéria pro kabelové montážní skupiny a montážní skupiny s kabelovými svazky
 • IEC 60335-1, rozšířená norma pro domácí spotřebiče
 • DIN EN 62137-3, montážní postup pro elektronické montážní skupiny
 • DIN EN 60512, měřicí a zkušební postupy
 • Traceability